EU-konsortium for maritim sundhedsforskning og -uddannelse

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Forslag til at skabe et EU-konsortium for maritim sundhedsforskning og -uddannelse

Spansk version

Fransk version

Tysk version

Dansk version

Indledning til forslaget[edit]

EU-konsortiet for forskning og uddannelse i maritim sundhed er et non-profit, internationalt netværk af maritim forskning og uddannelsesinstitutioner, der skal samarbejde om at fremme sundhedsforskning og -uddannelse til gavn for maritime og transportarbejdere. Det er et murstensfrit center, der forener interesserede institutioner med aktiviteter inden for maritim-, arbejds- og folkesundhedsforskning og -uddannelse for at søge midler.

Målene[edit]

  • Opret et netværk af forskere til at udvikle videnskabelig forskning og uddannelse i maritim sundhed og sikkerhed og ansøge om midler
  • Etablere forsknings- og uddannelsesgrupper og søge midler
  • Hovedfokus er på tidlig diagnosticering og forebyggelse af diabetes type 2 og hypertension
  • Samarbejde med arbejderorganisationerne og rederierne
  • Organisere offentlige møder for at præsentere forsknings- og uddannelsesaktiviteterne for et bredere publikum
  • Uddanne maritime studerende, søfarende og transportarbejdere i diabetes type 2 og hypertension selvkontrol og sundhedsfremme

Formål[edit]

Målene er at uddanne og levere forskningsresultater af høj kvalitet ved brug af standardiserede metoder til gavn for alle arbejdere og borgere.

Etiske krav[edit]

De etiske regler for databaseforskning på de respektive universiteter og andre centre.ICOH Code of ethics overholdes. Fortrolighed ved håndtering af personoplysninger sker i henhold til reglerne fastsat af de nationale databeskyttelsesmyndigheder. Normalt er der ingen personfølsomme oplysninger inkluderet, så godkendelse fra den etiske komité er ikke nødvendig. Alle spørgeskemaer beder om informeret samtykke som det første spørgsmål. Tilsynsmyndighederne sørger for at sikre, at oplysningerne behandles efter lov om tavshedspligt som retningslinjer for god epidemiologisk praksis. Deltagernes anonymitet vil blive beskyttet på enhver måde, og dette vil fremgå af projektbeskrivelsen. Det vil blive sikret , at det elektroniske bord er låst, så informationen ikke kan ses af andre end forskerne. Forskerne respekterer individuelt ejerskab til dataene og deler publikationer og data, hvor det er praktisk, og holder altid gode partnerskaber. Den europæiske adfærdskodeks for forskningsintegritet for selvregulering i al forskning

Bestyrelse[edit]

Konsortiets vigtigste beslutningsbeføjelse er bestyrelsen. Bestyrelsen består af repræsentanter fra de associerede institutioner

Centerkoordinator[edit]

  • Bestyrelsen vælger en koordinator for konsortiet for 1 år til genvalg på bestyrelsens årlige møde i august
  • OneBoard-møder afholdes årligt
  • Koordinatoren er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder

Rådgivende Udvalg[edit]

Repræsentanter for partnere i fagforeninger, ministerier, universiteter og statslige myndigheder er inviteret

Mål[edit]

Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med koordinatoren målsætninger for, hvilke forsknings- og uddannelsesområder og ansøgninger om midler, der skal prioriteres, og hvilke resultater der forventes opnået af forskning på disse områder.

Evaluering af centrets aktiviteter[edit]

Bestyrelsen forstår hvert år en evaluering af konsortiets aktiviteter. Koordinatoren fremlægger en årsrapport for bestyrelsen sidst i december. Regnskab. Der er ikke et særskilt regnskab for Konsortiet, da økonomien er placeret hos hver af deltagerne.

Finansielle ressourcer[edit]

Den væsentligste økonomiske ressource for konsortiets aktivitet er de eksisterende ressourcer fra individuelle deltagere og nationale og internationale forskningsfonde.

Angivelse af publikationer[edit]

Publikationerne fra er anført nedenfor: Egen institution, EU Consortium Center i ...

Årlig statusrapport[edit]

Koordinatoren har ansvaret for at udarbejde en årlig statusrapport, der godkendes af bestyrelsen. Statusrapporten bør indeholde en kort oversigt over sidste års resultater med underskrifter og datoer

Vedtægter[edit]

Fonde og organisationer[edit]

European Foundation Study of Diabetes (EFSD)- http://www.europeandiabetesfoundation.org/
ITF Seafarers Trust https://www.seafarerstrust.org/
Novo Nordisk fundet
https://www.eshonline.org/online-education/teaching-seminars/
Hypertension Research Foundation
http://www.hypertensionresearchfoundation.ch/EN/projets.html
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/health/diabetes_en
Den Europæiske Socialfond
Danish Diabetes Academy
The European Society of Hypertension https://www.eshonline.org/
Nordisk Råds ministre Finansiering NGO-samarbejde Østersøregionen
Finansiering af Nordisk Råds ministre
Nordisk Råds ministre Finansieringsmulighed Nordisk-russisk samarbejde < br> Nippon Foundation

Litteratur[edit]

Omeganet Publications