E - Ê

From Wikiversity
  • Em như hoa gạo trên cây
Anh như một đám cỏ may bên đường.


  • Lạy trời cho cả gió sương,
Hoa gạo rụng xuống, lại luồn cỏ may.


  • Em liều một cái bánh bò
Còn nào chót chét,cặp giò chặt hai.