Ekonometrija BSc VU MIF 2015

From Wikiversity
Ekonometrija
Bakalauras
Įstojimo metai: 2014 – 2015
Studijų programos: Aprašas

Dalykų sąrašas
Dalykų sandai

Trukmė: 4 metai

I kursas, 1 semestras[edit]

 • Matematinė analizė I
 • Algebra ir geometrija
 • Informatika
 • Įvadas į ekonometrijos studijas

I kursas, 2 semestras[edit]

 • Matematinė analizė
 • Algebra
 • Statistikos įvadas
 • Ekonomikos pradmenys
 • Specialybės anglų kalba I

II kursas, 3 semestras[edit]

 • Praktinė ekonometrija I
 • Tikimybių teorija
 • Mikroekonomika
 • Specialybės anglų kalba II
 • BUS

II kursas, 4 semestras[edit]

 • Praktinė ekonometrija II
 • Statistika
 • Makroekonomika
 • Atsitiktiniai procesai
 • Akademinis rašymas

III kursas, 5 semestras[edit]

 • Regresiniai modeliai
 • Ekonometrinis projektas-kursinis darbas
 • Finansų ekonomika
 • BUS
 • Pasirenkamasis dalykas A:
  • Skaitiniai metodai
  • Kategorinių duomenų analizė
 • Pasirenkamasis dalykas B:
  • Viešojo sektoriaus ekonomika
  • Lošimų teorija
  • Ekonominių duomenų šaltiniai ir jų apdorojimas

III kursas, 6 semestras[edit]

 • Diskretaus pasirinkimo metodai
 • Laiko eilutės
 • Šiulaikinė ekonominė mintis
 • Eksperimentinė ekonomika
 • BUS
 • Pasirenkamasis dalykas:
  • Statistinis modeliavimas
  • Rizikos valdymas
  • Statistinių sprendimų teorija
  • Imčių metodai

IV kursas, 7 semestras[edit]

 • Finansų ekonometrijos modeliai
 • Operacijų tyrimas
 • Makroekonometrija
 • Pasirenkamasis dalykas A:
  • Eilių teorija
  • Dinaminės sistemos
  • Cenzūruotų imčių analizė
  • Funkcinių duomenų statistika
  • Empirinių procesų teorijos įvadas
 • Pasirenkamasis dalykas B:
  • Neapibrėžtumo ekonomika
  • Matematinė ekonomika
  • Elgsenos ekonomika

IV kursas, 8 semestras[edit]

 • Praktika
 • Baigiamasis darbas