Jump to content

Escola primària

From Wikiversity

Introducció i presentació[edit]

Aquesta escola es dedicarà a l'apartat d'educació primària que correspon als alumnes, les edats dels quals oscil·len entre els 6 anys i els 12 anys.

L'estructurarem en tres cicles, (1er, 2on i 3er)

Apartats aliens a l'escola en qüestió implicats[edit]

Plà d'estudis[edit]

Primer cicle[edit]

Primer[edit]

 • Matemàtiques I: els nombres, els conjunts numèrics, la suma/resta i la multiplicació/divisió.
 • Llengua I: Català.
 • Ciències de la naturalesa I: animals.
 • Coneixement del medi I: Senyalacions viàries.
 • Llengua forana Anglès I: Els nombres, els noms, verbs i pronoms.
 • Música I: Notes musicals i instruments musicals.
 • Dibuix I: Primers contactes.
 • Informàtica I: Coneixent i familiaritzant-se amb l'ordinador (maquinari i programari)
 • Llengua forana castellà I: Els nombres, els noms, verbs i pronoms, i primers contactes amb els textos en castellà.

Segon[edit]

 • Matemàtiques II: Conjunts, restes.
 • Llengua II: Català.
 • Ciències de la naturalesa II:
 • Llengua forana Angès II: Noms, pronoms, verbs...
 • Música II: Apreciació musical, rítmica i estils musicals.
 • Dibuix II: Geometria bàsica. Dibuix artístic a llapis.
 • Llengua forana Castellà: Els noms, pronoms, verbs...
 • Informàtica II: Internet i multimèdia.

Segon cicle[edit]

Tercer[edit]

 • Matemàtiques III: Les taules de multiplicar, la multiplicació i la divisió.
 • Llengua III: Català.
 • Ciències de la naturalesa III: Botànica.
 • Llengua forana Anglès III: La oració.
 • Música III: Claus, armonia i cercles armònics.
 • Dibuix III: Perspectiva caballera. Coloreado
 • Informàtica III: Openoffice (Writer e Impress).
 • Llengua forana Castellà III: La oració.

Quart[edit]

 • Matemàtiques IV: Divisió de diverses xifres, fraccions i resolució de problemes bàsics de la vida diària.
 • Llengua IV: Català.
 • Ciències de la naturalesa IV: Física (gravetat i termodinàmica).
 • Llengua forana Anglès IV: Assaig.
 • Música IV: Percussió.
 • Dibuix IV: Geometri. Dibuix de l'ésser humà.
 • Informàtica IV: Programació en gambes.
 • Llengua fornana Castellà IV: Assaig.

Tercer cicle[edit]

Cinquè[edit]

 • Matemàtiques V: matemàtica pràctica, i el seu ús en comptabilitat, física, clima...
 • Llengua V: Català.
 • Ciències de la naturalesa V: Països
 • Llengua forana Anglès V: Redacció.
 • Música V: Guitarra.
 • Dibuix V: Pintura
 • Informàtica V: Fotografia digital, retoc i edició d'imatges.
 • Llengua forana castellà VI: redacció

Sisè[edit]

 • Matemàtiques VI: arrel quadrada, potències i àlgebra bàsica.
 • Llengua VI: Català.
 • Ciències de la naturalesa VI: el sistema solar, biologia.
 • Llengua forana anglès VI: Spelling.
 • Música VI: Flauta, producción analògica i digital.
 • Dibuix VI: representació del medi.
 • Llengua forana castellà VI: Cièncias.
 • Informàtica VI: Edició d'audio i video (audacity i cinelerra).

Anar cap a educació secundària