Estadística IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Aquest secció es tracta només de donar orientacions de com s'utilitza l'estadística a la realitat.

Exemple orientador

En analitzar la sang d'una persona tenim:

La sang és d'una única persona, llavors en aquest cas el terme població s'utilitza per referir-se a tota la sang d'aquesta persona.
L'anàlisi és d'una petita quantitat de sang extreta directament, llavors en aquest cas el terme mostra s'utilitza per referir-se a la quantitat de sang estreta.

Amb la intenció de conèixer tota la sang, es fan servir unes quantes eines d'aproximació i valoració de l'error.

Per estudiar una determinada característica x de la sang fem servir el terme variable estadística.
Per estudiar la abundància d'una dada x com el d'un diàmetre concret de glòbuls vermell del de la sang fem servir el terme freqüència absoluta.

Eines usades:

Mitjana aritmètica[edit]

Mediana[edit]

Moda[edit]