Facultat d'Enginyeria

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

La Facultat d'Enginyeria és el disseny, l'anàlisi, i/o la construcció dels treballs per els propòsits pràctics. El consell dels enginyers pel desenvlupament professional, també conegut com ECPD, defineix l'enginyeria com: "L'ús creatiu dels principis científics per dissenyar o desenvolupar les estructures, màquines, aparells, processos de fabricació o treballs que les utilitzen soles o en combinació;per construir o funcionar igual amb el coneixement complet del seu disseny; o per pronosticar el seu comportament sota les condicions de funcionament específiques; tots com respecte una funció prevista, economia de la operació i seguratat a la vida." L'àmplia disciplina de l'enginyeria abarca una àmplia gamma de subdisciplines especialitzades que es centren en les condicions associades a desenvolupar una classe específica de producte de usar un tipus específic de tecnologia. En aquesta facultat es llisten les enginyeries i les capacitats bàsiques de cada una d'elles per orientar l'aspirant a enginyer.

Enginyeria Aeronàutica[edit]

Enginyeria Agrícola[edit]

Enginyeria Biònica[edit]

Enginyeria Forestal[edit]

Enginyeria Biomèdica[edit]

Enginyeria Geogràfica[edit]

Enginyeria Civil[edit]

Enginyeria Elèctrica[edit]

Enginyeria Electrònica[edit]

Enginyeria Física[edit]

Enginyeria Geològica[edit]

Enginyeria Industrial[edit]

Enginyeria Informàtica[edit]

Enginyeria Mecànica[edit]

Enginyeria Mecatrònica[edit]

Enginyeria de Mines[edit]

Enginyeria en Producció Multimèdia[edit]

Enginyeria de Petrolis[edit]

Enginyeria de Camins, Canals i Ports[edit]

Enginyeria Química[edit]

Enginyeria de Sistemes[edit]

Enginyeria de las Telecomunicacions[edit]

Enginyeria Agronòmica[edit]

Enginyeria Topogràfica[edit]