Fen Lisesi/9. Sınıf/Fen Lisesi Fizik/Fizik Bilimine Giriş/Fizik Biliminin Önemi

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı ortaöğrenim (lise) seviyesindedir.
Fizik bilimi konusunu Vikipedi'de de okuyabilirsiniz.

Evrendeki bir çok olayın, en büyük gök cisimlerinden (yıldızlar, gezegenler) gözle görülemeyen varlıklara kadar (bakteri, hücre, atom) tüm büyüklüklerin, tüm ağırlıkların temelinde fizik bilimi yer almaktadır. Doğa olaylarının niteliğinin daha iyi anlaşılması, bilgi ve becerilerin işleyişi, çekim kuvvetleri gibi bir çok alanda fizik bilimi büyük oranda bilgi vermektedir.

Fizik Bilimi[edit]

Fizik bilimi doğadaki ve evrendeki gözle görülemeyen parçacıklardan gök yıldızlarına kadar yapılan tüm çalışmaları gözlemleyerek ve deney yaparak incelemektedir. Fizik; uzay, zaman, hız, sürat, kuvvet, ağırlık, zaman, enerji, madde, matlık gibi cisim özellikleri arasındaki ilişkiyi matematiksel formüllerle ifade eden bir bilim dalıdır. Fizik kelimesi Yunanca'da doğa bilimleri anlamına gelmekle birlikte, birçok bilimsel disiplinin ortak adı olarak da nitelendirilmektedir. İlk Çağ'da Aristo (MÖ 384-322), yazdığı Metafizik kitabında "İnsanlar doğal olarak bilmek isterler, insanların görme ve işitme duyularını kullanmaktan duydukları zevk bunun kanıtıdır" sözüne yer vermiş; Fizik bilimi bu ifadede yer alan bilme isteğinin karşılanması adıyla ortaya çıkmıştır. Orta Çağ'da Archymedes (Arşimet, MÖ 287-212), Düzlemlerin Dengesi, Yüzen Cisimler ve Mekanik Üzerine isimli eserinde fizik ilkelerinin gerçek anlamda sınıflandırılmasına yer verilmiş, bu çağdan itibaren oluşan bilimsel gelişmelerin büyük çoğunluğu Fizik bilimine adanmıştır.

Aşağıdaki olaylar fizik bilimleri ile ilişkilendirilebilir:

  • Otomobilin saatteki hızı
  • Bitkilerin çiçek açması
  • Dünyanın dönmesi
  • Mıknatısın çekim gücü
  • Devrelerin üzerinden elektrik akımı geçmesi