Finki/Amari

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Fince Sayılar[edit]

Normal Sayılar
Finki Tırki
nolla 0 (sıfır)
yksi 1 (bir)
kaksi 2 (iki)
kolme 3 (üç)
neljä 4 (dört)
viisi 5 (beş)
kuusi 6 (altı)
seitsemän 7 (yedi)
kahdeksan 8 (sekiz)
yhdeksän 9 (dokuz)
kymmenen 10 (on)
yksitoista 11 (on bir)
kaksitoista 12 (on iki)
kolmetoista 13 (on üç)
... ...
kaksikymmentä 20 (yirmi)
kaksikymmentäyksi 21 (yirmi bir)
kaksikymmentäkaksi 22 (yirmi iki)
... ...
kolmekymmentä 30 (otuz)
neljäkymmentä 40 (kırk)
viisikymmentä 50 (elli)
... ...
sata 100 (yüz)
satayksi 101 (yüz bir)
satakymmenen 110 (yüz on)
... ...
kaksisataa 200 (iki yüz)
... ...
kolmesataa neljäkymmentäviisi 345 (üç yüz kırkbeş)
... ...
tuhat 1000 (bin)
kaksituhatta 2000 (iki bin)
miljoona 1.000.000 (bir milyon)