Free content/Mk

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Free content

Во контекст на ВикиВерзитет, слободна содржина вообичаено значи учење на ресурси кои можат слободно да се копирааат и преработуваат во согласност со условите во лиценцата како што е Creative Commons Attribution/Share-Alike License + GNU Јавната општа лиценца од ресурсите кои се во јавниот имот. Иако постои можност дека можеби некој ден можеби ќе ги најдете содржините на ВикиВерзитет во форма за која ќе ви побараат пари (како DVD), ВикиВерзитет содржините се во голема мера достапни "бесплатно" во таа смисла што никакви средства не се бараат за наплата за пристап на содржините преку интернет.

Види исто така и[edit]