Gương phẳng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Chirality.svg

Gương phẳng là gương có bề mặt là một phần của mặt phẳng hay không có mặt cong,từ một tấm kính và đằng sau được tráng một lớp bạc phản xạ tốt hơn nên có thể phản xạ lại toàn bộ ánh sáng. Gương phẳng cho ta ảnh ảo cùng chiều với vật và có độ lớn bằng vật. Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương hay ảnh đối xứng với vật qua gương.Nghĩa là khoảng cách từ vật đến gương =gương đến vật Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn. Nếu 2 vật cùng kích thước đứng trước gương, vật 1 cách gương xa hơn vật 2 thì vật 1 nhỏ hơn vật 2. Hình của một vật quan sát được trong guơng gọi là ảnh của vật tạo bởi guơng