Geschiedenis van het waterbeheer

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

In deze les wordt er kort ingegaan op de geschiedenis van het Waterbeheer in Nederland beginnende bij de Romeinse tijd. Het doel van deze les is dan ook om een beter beeld te krijgen van hoe de ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer hebben plaatsgevonden. Niet alles wat we nu bedenken zoals het wonen op terpen nabij de Biesbos of het aanleggen van dijken is namelijk nieuw. Dat deden de mensen duizenden jaren geleden al.

Romeinse tijd[edit]

Reeds in de Romeinse tijd werd er aan waterbeheer gedaan in het gebied dat thans Nederland heet. Hiervoor woonde er ook al mensen in Nederland maar die bouwde nog geen grootschalige civieltechnische bouwwerken om het water te bedwingen. In Friesland woonde men toen namelijk op terpen om te voorkomen dat de huizen overstroomde. De Romeinen begonnen echter wel met het aanleggen van civieltechnische hoogstandjes. Zo bouwden de Romeinen forten op verhoogde stukken grond die dienst deden als dijken. Het bouwen van deze forten zorgde er wel voor dat de natuurlijke waterlopen verstoord raakten. De Romeinen herstelden dit door het aanleggen van duikers, dammen en bruggen.