Giáo dục công dân 6/Lịch sự, tế nhị

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Khái niệm:
  • Lịch sự là những cử chỉ, hành vi dùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với quy định của xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc.
  • Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử, thể hiện là con người có hiểu biết, có văn hóa.
2. Biểu hiện:
  • Lời nói, cử chỉ hành động giao tiếp đúng chuẩn mực, thể hiện sự hiểu biết những phép tắc, những quy định chung của xã hội trong quan hệ giữa con người với con người.
  • Tôn trọng người giao tiếp và những người xung quanh.
2. Ý nghĩa:
  • Tạo nên một môi trường giao tiếp thân mật để học hỏi lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau.
  • Được mọi người trân trọng, yêu mến và tin tưởng.
  • Bản thân tự tin hơn trong cuộc sống.
  • Thể hiện trình độ văn hóa, đạo đức của mỗi người.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 6, NXB Giáo dục, trang 21, 22