Giáo dục công dân 6/Sống chan hòa với mọi người

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Khái niệm:
  • Sống chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt động chung có ích.
2. Ý nghĩa:
  • Được mọi người quý mến và giúp đỡ, góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 6, NXB Giáo dục, trang 19