Giáo dục công dân 6/Tôn trọng kỉ luật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Khái niệm:
  • Tôn trọng kỉ luật là tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.
2. Ý nghĩa:
  • Giúp cho cuộc sống gia đình, nhà trường, xã hội có nề nếp và kỉ cương hơn.
  • Bảo vệ lợi ích cộng đồng và lợi ích của cá nhân.
  • Các hoạt động của tập thể, cộng đồng được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 6, NXB Giáo dục, trang 13