Giáo dục công dân 6/Tiết kiệm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Khái niệm:
  • Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
2. Ý nghĩa:
  • Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác.
  • Làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước.
3. Câu nói, tục ngữ liên quan đến tiết kiệm:
  • Tích tiểu thành đại
  • Ăn có chừng, dừng có mực
  • Thắt lưng buộc bụng
  • Sản xuất mà không đi đôi với tiết kiệm thì như gió vào nhà trống.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 6, NXB Giáo dục, trang 8