Giáo dục công dân 7/Đạo đức và kỉ luật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tóm tắt truyện đọc[edit]

- Những việc làm nào chứng tỏ anh Hùng là người tính kỉ luật cao

+ Thực hiện nghiêm ngặt qui định bảo hộ lao động khi làm việc.

+ Phải qua huấn luyện về qui trình kĩ thuật, nhất là an toàn về lao động.

- Những việc làm nào của anh Hùng thể hiện anh là người biết chăm lo đến mọi người và có trách nhiệm cao trong công việc.

+ Làm việc suốt đêm trong mưa rét, quần áo ướt sũng để sớm khắc phục hậu quả, giải phóng mặt đường.

+ Làm việc vất vả, thầm lặng, thu nhập thấp nhưng vẫn vui vẻ.

+ Sẵn sàng giúp đỡ mọi người

- Anh Hùng có phải là người có đạo đức và kỉ luật không? Tại sao?

- Anh hùng là người có đạo đức và kỉ luật.

- Vì: Anh luôn hoàn thành tốt công việc của mình, không đi muộn về sớm, vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội nên được mọi người tôn trọng yêu quý

Nội dung bài học[edit]

Đạo đức[edit]

- Là những quy định, những chuẩn mực ứng xử của con người với người khác, với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống;

- Được mọi người ủng hộ và tự giác thực hiện

- Ví dụ: giúp đỡ, đoàn kết, chăm chỉ...

Kỉ luật[edit]

+ Là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo

+ Tạo ra sự thống nhất hành động để đạt hiệu quả, chất lượng cao.

+ Ví dụ: Đi học đúng giờ, an toàn giao thông, an toàn lao động...

Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật[edit]

+ Người có đạo đức là người tự giác tuân thủ kỉ luật;

+ Người chấp hành tốt kỉ luật là người có đạo đức.

+ Học sinh cần rèn luyện đạo đức và kỉ luật

+ Tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức.

+ Chấp hành mọi qui định của cộng đồng, tập thể

Ý nghĩa[edit]

+ Người có đạo đức là người tuân thủ kỉ luật

+ Người chấp hành kỉ luật là người có đạo đức

Tham khảo[edit]

  • SGK Giáo dục công dân 7, NXB Giáo dục, 2019