Giáo dục công dân 7/Đoàn kết, tương trợ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tóm tắt truyện đọc[edit]

- Khi lao động sang sân bóng, lớp 7A đã gặp phải khó khăn gì?

+ Khó khăn: Khu đất khó làm, có nhiều mô đất cao, rễ chằng chịt, lớp có nhiều bạn nữ.

- Khi thấy công việc của lớp 7A chưa hoàn thành, Bình lớp trưởng 7B sang gặp Hoà lớp trưởng 7A nói gì?

+ Ngừng tay...cùng làm.

- Trước câu nói và việc làm của lớp 7B, lớp trưởng 7A tỏ thái độ như thế nào?

+ Xúc động.

- Hãy tìm những hình ảnh, câu nói thể hiện sự giúp đỡ nhau của hai lớp.

+ Các cậu nghỉ một lúc sang bên bọn mình ăn cam, ăn mía rồi cùng làm. 7B lấy mía, cam cho 7A ăn.

+ Cùng ăn mía, ăn cam vui vẻ, Bình và Hoà khoác tay nhau cùng bàn kế hoạch. Không khí vui vẻ, thân mật.

+ Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ bọn mình.

Bài học[edit]

Khái niệm[edit]

- Là sự thông cảm chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn; là sự liên kết, đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau tạo nên sức mạnh lớn hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người và làm nên sự nghiệp chung.

- Đoàn kết, tương trợ không phải là sự kéo bè, kéo cánh, a dua hoặc bao che cái xấu, đi ngược lại lợi ích chung.

Ý nghĩa[edit]

- Giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập, hợp tác với mọi người xung quanh và được mọi người yêu quý.

- Là truyền thống quý báu của dân tộc.

- Giúp ta có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, thực hiện được mục đích của mình.

Tham khảo[edit]

  • SGK Giáo dục công dân 7, NXB Giáo dục, 2019