Giáo dục công dân 7/Sống và làm việc có kế hoạch

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khái niệm[edit]

- Sống và làm việc có kế hoạch là xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý.

- Quyết tâm thực hiện kế hoạch có chât lượng, kết quả cao.

Ý nghĩa[edit]

- Giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức.

- Đạt kết quả cao trong công việc.

- Không cản trở, ảnh hưởng đến người khác.

Cách rèn luyện[edit]

- Vượt khó, kiên trì, sáng tạo.

- Cần biết làm việc có kế hoạch và biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Tham khảo[edit]

  • SGK Giáo dục công dân 7, NXB Giáo dục, 2019