Giáo dục công dân 7/Trung thực

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tóm tắt[edit]

Truyện đọc[edit]

+ Sự công minh, chính trực của một nhân tài

+ Không ưa thích, kình địch, chơi xấu, làm giảm danh tiếng, làm hại sự nghiệp.

+ Sợ danh tiếng của Mi-ken-lăng-giơ nổi tiếng lấn át mình.

+ Oán hận, tức giận.

+ Công khai đánh giá cao Bra-man-tơ là người vĩ đại.

+ Ông thẳng thắn, tôn trọng và nói sự thật, đánh giá đúng sự việc.

+ Ông là người trung thực, tôn trọng công lý, công minh chính trực.

Nội dung bài học[edit]

Khái niệm[edit]

Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Người trung thực là người không chấp nhận sự giả dối, gian lận, không vì lợi ích riêng của mình mà che dấu hoặc làm sai lệch sự thật

Biểu hiện của tính trung thực[edit]

+ Trong học tập: Ngay thẳng, không gian dối (không quay cóp, chép bài bạn...)

+ Trong quan hệ với mọi người: Không nói xấu hay tranh công, đổ lỗi cho người khác, dũng cảm nhận khuyết điểm khi mình có lỗi.

+ Trong hành động: Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán việc làm sai.

+ Trái với trung thực là dối trá, xuyên tạc, bóp méo sự thật, ngược lại chân lí

Ý nghĩa[edit]

+ Đối với cá nhân: Giúp ta nâng cao phẩm giá, được mọi người tin yêu, kính trọng

+ Đối với xã hội: Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội

Tham khảo[edit]

  • SGK Giáo dục công dân 7, NXB Giáo dục, 2019