Giáo dục công dân 7/Xây dựng gia đình văn hóa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khái quát nội dung câu chuyện[edit]

- Gia đình cô Hoà là một gia đình văn hoá tiêu biểu, thể hiện qua đời sống gia đình cô, qua cư xử và việc làm của gia đình cô.

   + Mọi người chia sẻ lẫn nhau.

   + Đồ đạc sắp xếp ngăn nắp.

   + Không khí đầm ấm, vui vẻ.

   + Mọi người chia sẻ vui buồn với nhau.

   + Đọc sách báo, trao đổi chuyên môn.

   + Tú là học sinh giỏi, cô chú là CSĐT.

   + Quan tâm giúp đỡ lối xóm.

   + Tích cực giúp đỡ người ốm đau, bệnh tật.

- Gia đình cô Hoà đã làm tốt nhiệm vụ công dân.

   + Tích cực xây nếp sống văn hoá ở khu dân cư.

   + Vận động bà con làm vệ sinh môi trường.

=> Ý nghĩa: Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tốt sẽ tạo ra những công dân tốt cho xã hội và là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Nội dung bài học[edit]

Khái niệm:[edit]

Gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân.

Tiêu chuẩn gia đình văn hoá:[edit]

- Thực hiện xây dựng kế hoạch hoá gia đình.

- Xây dựng gia đình hoà thuận tiến bộ, hạnh phúc, sinh hoạt văn hoá lành mạnh.

- Đoàn kết với cộng đồng.

- Thực hiện tốt nghiã vụ công dân.

Tiêu chuẩn cụ thể:[edit]

- Sinh đẻ có kế hoạch.

- Nuôi con khoa học, ngoan ngoãn.

- Lao động, xây dựng kinh tế gia đình ổn định.

- Bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ của địa phương, nhà nước

- Hoạt động từ thiện.

- Tránh xa, bài trừ tệ nạn xã hội.

Bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên:[edit]

- Thực hiện tốt

- Sống giản dị, lành mạnh.

- Không sa vào tệ nạn xã hội.

Ý nghĩa:[edit]

- Gia đình thực sự là tổ ấm -> nuôi dưỡng , giáo dục con người.

- Gia đình bình yên->xã hội ổn định.

- Góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.

Học sinh tham gia:[edit]

- Chăm ngoan, học giỏi.

- Kính trọng, giúp đỡ mọi người trong gia đình, thương yêu anh chị em.

- Không đua đòi, ăn chơi.

- Không làm tổn hại danh dự gia đình.

Tham khảo[edit]

  • SGK Giáo dục công dân 7, NXB Giáo dục, 2019