Giáo dục công dân 8/Giữ chữ tín

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  1. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau.
  2. Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình, giúp mọi người đoàn kết và dễ dàng hợp tác với nhau.
  3. Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người cần phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn trong mối quan hệ của mình đối với mọi người xung quanh.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 12