Giáo dục công dân 8/Lao động tự giác và sáng tạo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Lao động tự giác là chủ động làm việc không cần ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.
2. Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.
Cần rèn luyện lao động tự giác, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đòi hỏi những người lao động tự giác, sáng tạo.
3. Lao động tự giác và sáng tạo sẽ giúp tiếp thu được kiến thức, kĩ năng ngày càng thuần thục; phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiện, phát triển không ngừng; chất lượng hiệu quả, học tập, lao động sẽ ngày càng được nâng cao.
4. Học sinh phải có kế hoạch rèn luyện lao động tự giác và sáng tạo trong học tập.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 29, 30