Giáo dục công dân 8/Liêm khiết

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  1. Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.
  2. Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 8