Giáo dục công dân 8/Pháp luật và kỉ luật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Khái niệm:
– Pháp luật là các quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
– Kỉ luật là những quy định, quy ước của một cộng đồng về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động chặt chẽ của mọi người
2. Ý nghĩa:
– Giúp mọi người có chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất
– Bảo vệ quyền lợi của mọi người.
3. Rèn luyện:
– Học sinh cần thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của Nhà trường, cộng đồng và Nhà nước.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 14, 15