Giáo dục công dân 8/Tôn trọng người khác

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  1. Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác, thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.
  2. Có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để quan hệ xã hội trở nên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.
Cần phải tôn trọng người khác ở mọi nơi, mọi lúc, kể cả trong cử chỉ, hành động và lời nói.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 9, 10