Giáo dục công dân 8/Tự lập

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  1. Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của chính mình; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.Tự lập thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cá nhân dám đương đầu với những khó khăn, thử thách; ý chí nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập, trong công việc và cuộc sống.
  2. Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống và họ xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người.
  3. Học sinh cần phải rèn luyện tính tự lập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; trong học tập, công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 26