Giáo dục công dân 9/Năng động, sáng tạo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.
Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.
2. Năng động, sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Nó giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp.
Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước.
3. Năng động, sáng tạo là kết quả của quá trình rèn luyện siêng năng, tích cực của mỗi người trong học tập, lao động và cuộc sống.
Để trở thành người năng động, sáng tạo, mỗi học sinh cần tìm ra cách hoc tập tốt nhất cho mình và cần tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 9 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 29 ; Bài 8 : Năng động, sáng tạo.