Giáo lý Phật giáo/Luân hồi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nhân dại diện cho Nguyên Nhân . Quả dại diện cho Kết Quả . Luân hồi dại dien cho chu kỳ vận động tuần hoàn của một thực thể

Luật nhân quả[edit]

Luật nhân quả Mọi sự việc đều là kết quả của một nguyên nhân gây ra nó . Mọi Kết Quả đèu có một Nguyên Nhân sinh ra nó . Thí dụ như mập trở thành ốm do thiếu ăn , thiếu ngủ ... . Ốm trở thành mập do có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ . Hành vi lối sống ; Ở ác găp ác , ở lành gặp lành

Thí dụ[edit]

Sinh tử Luân hồi của kiếp sống con người[edit]

Qua xem xét kiếp sống của mọi sinh vật cho thấy , quá trình tiến triển của mọi sinh vật qua 4 giai đoạn Sinh ra , Hình thành , Phát triển và Diệt vong được gọi là Sinh ,Trụ , Dị , Diệt . Thí dụ như kiếp song con người là quá trình tiến triển của con người qua các giai đoạn Sinh ra (Bởi cha mẹ) , Trưởng thành (Do thức ăn nuôi dưởng) , Già đi (Suy yếu theo thời gian) , rồi Chết (Do có sinh thì có diệt).