Giáo lý Phật giáo/Vũ trụ , Vạn vật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vũ trụ[edit]

Vũ trụ khoảng không gian không có bắt đầu và không có kết thúc , luôn luôn biến đổi được đạo phật gọi là cỏi vô thường . Hình thành của vũ trụ được Phật giáo giải thích qua các khái niệm sau

Vạn vật[edit]

Vạn vật đều có mang 2 cá tánh đối nghịch được gọi là lưỡng tánh Âm dưỡng . Thí dụ như Thiện,Ác . Mọi vật không thể tồn tại vĩnh hằng, có sinh thì phải có diệt. Duyên khởi thì sinh, duyên tận thì diệt . Vạn vật đều chịu theo quy luật Nhân quả (làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác),

Sinh vat[edit]

Loài người cũng chỉ là một kiếp sống như các loài vật khác . Thần thánh cũng chỉ là một dạng sinh vật trong các thế giới.