Giới hạn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phép toán giải tích tìm giá trị của một hàm số khi biến số của hàm số tiến tới một trị số .

Ký hiệu toán limit[edit]

Phép toán Limit[edit]

Phép toán Limit được thực hiện như sau

Thí dụ[edit]