Jump to content

Giới hạn

From Wikiversity

Phép toán giải tích tìm giá trị của một hàm số khi biến số của hàm số tiến tới một trị số .

Ký hiệu toán limit[edit]

Phép toán Limit[edit]

Phép toán Limit được thực hiện như sau

Thí dụ[edit]