Guru Nanak

From Wikiversity

Guru Nanak[1] (tiếng Punjab: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ; tiếng Hindi: गुरु नानक, tiếng Urdu: گرونانک, [ɡʊɾu nɑnək] Guru Nanak) (15 tháng 4 năm 1469 - 22 tháng 9 năm 1539) là người sáng lập và là guru đầu tiên của đạo Sikh. Ngày sinh của ông được tổ chức trên toàn thế giới vào Kartik Puranmashi, ngày trăng tròn rơi vào những ngày khác nhau mỗi năm trong tháng Katak, tháng 10 hoặc 11.