H

From Wikiversity
  • Hoa thơm ai chẳng muốn đeo,
Người khôn ai nỡ cứ theo nặng lời.


  • Hoa thơm ai chẳng nâng niu,
Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề.


  • Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em (còn) để làm tin trong nhà.


  • Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy,
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa.
Em với anh cũng muốn kết nghĩa giao hòa,
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời.
Em với anh cũng muốn kết tóc ở đời,
Sợ rằng mây bạc giữa trời mau tan.


  • Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành


  • Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô tát ánh trăng vàng đổ đi