Hàm số đại số đường thẳng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
LinearInterpolation.svg

Với 2 điểm bất kỳ () va (), ta có thể vẻ một đường thẳng có độ nghiêng

Hàm số đại số đường thẳng[edit]

  • Qua 2 điểm () và ()
  • Qua 1 điểm () với độ nghiêng a
  • Nghiêng ở độ nghiêng a đi qua điểm gốc ()
  • Nghiêng ở độ nghiêng a đi qua điểm cắt trục tung ở ()

Dạng tổng quát của hàm số đại số đường thẳng[edit]

. Với