Hàm số hình tròn bán kính 1 đơn vị

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hệ số thực[edit]

Chứng minh

Hệ số phức[edit]