Hàm số lượng giác đường thẳng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
LinearInterpolation.svg

Hàm số lượng giác đường thẳng đại diện cho đường thẳng nghiêng ở một góc độ có dạng tổng quát

Với