Hàm số lượng giác đường thẳng nghiêng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Rtriangle.svg

Hàm số lượng giác đường thẳng nghiêng dạng tổng quát,

Voi