Hàm số lượng giác cơ bản

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Có 6 hàm số lượng giác cơ bản:

Hàm số lượng giác


Định nghĩa hàm số lượng giác cơ bản, tương quan giữa cạnh và góc[edit]

Tam giác vuông[edit]

Rtriangle.svg

Hàm số lượng giác cơ bản cho biết tương quan giữa cạnh và góc của tam giác vuông:

Hàm số lượng giác

Đồ thị

Cos.svg

Sin.svg

Tan.svg

Cotan proportional.svg

Sec.svg

Cosec proportional.svg

Số phức[edit]

Chuỗi số cộng[edit]Chuỗi số tích[edit]

Giải tích[edit]