Hàm số lượng giác vòng tròn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Circle-withsegments.svg

Hàm số lượng giác vòng tròn có bán kín r đơn vị[edit]

Hàm số lượng giác vòng tròn có bán kín Z đơn vị (R=Z)hệ số thực

Hàm số lượng giác vòng tròn có bán kín Z đơn vị hệ số phức

Hàm số lượng giác vòng tròn có bán kín 1 đơn vị[edit]

  • Hàm số lượng giác vòng tròn có bán kín 1 đơn vị (R=1)hệ số thực
  • Hàm số lượng giác vòng tròn có bán kín 1 đơn vị hệ số phức