Hàm số nghịch

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định nghỉa[edit]

Biểu diển toán của hàm số của Tan

Hàm số nghịch của hàm số Tan