Hán Cao Tổ Lưu Bang lập ra Nhà Hán

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Hangaozu.jpg

Hán Cao Tổ (chữ Hán: 漢高祖; 256 TCN [5] – 1 tháng 6 năm 195 TCN), húy Lưu Bang (劉邦), biểu tự Quý (季)[6], là vị hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông ở ngôi Hoàng đế được 8 năm (từ năm 202 TCN đến 195 TCN) . Lưu Bang là một trong vài người sáng lập triều đại trong lịch sử Trung Quốc có xuất thân từ giai cấp nông dân