Hình bình hành

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định nghỉa[edit]

Tính chat[edit]

Chu vi Tổng của các cạnh
Diện tích Cạnh dài x Cạnh ngắn
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x chiều cao


Trong hình bình hành thì có:

  1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
  2. Các góc đối bằng nhau.
  3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.