Hình chữ nhật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định nghỉa[edit]

Tính chat[edit]

Chu vi 2 x (Cạnh dài + cạnh ngắn)
Diện tích Cạnh dài x Cạnh ngắn
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x Chiều cao


  • Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Có tất cả các tính chất của hình thang cân và hình bình hành.
  • Các đường chéo cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.