Hình thang

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định nghỉa[edit]

Trapezoid.svg

Tính chat[edit]

Chu vi Tổng của các cạnh
Diện tích Cạnh dài x Cạnh ngắn
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x chiều cao