Hóa học 8/Sự biến đổi chất

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hiện tượng vật lí[edit]

Ví dụ :

- Nước đá để chảy thành nước lỏng , đun sôi nước chuyển thành hơi nước và ngược lại .

- Hòa tan muối ăn vào nước , được dung dịch trong suốt . Sau đó cô cạn dung dịch , những hạt muối ăn lại xuất hiện trở lại .

Nhận xét : Trong các quá trình trên , nước cũng như muối ăn vẫn giữ nguyên là chất ban đầu . Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại hiện tượng vật lí .

Kết luận :Hiện tượng vật lí  là hiện tượng chỉ biến đổi về trạng thái, hình dạng nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.

Hiện tượng hóa học[edit]

Thí nghiệm 1 :[edit]

Trộn đều một lượng bột lưu huỳnh và một lượng vừa đủ bột sắt, được hỗn hợp hai chất. Đưa nam châm lại gần và  Quan sát hiện tượng : sắt bị nam châm hút, và sắt vẫn giữ nguyên trong hỗn hợp, lưu huỳnh cũng vậy .

- Đổ hỗn hợp lưu huỳnh và sắt vào ống nghiệm. Đun nóng mạnh một lát rồi ngừng đun. Hỗn hợp tự nóng sáng lên và chuyển dần thành chất rắn màu xám.

- Sản phẩm không bị nam châm hút (chứng tỏ là chất rắn thu được không còn tính chất của sắt nữa). Đó là hợp chất sắt (II) sunfua

Hiện tượng sắt và lưu huỳnh đã biến đổi thành chất khác gọi là hiện tượng hóa học .

Thí nghiệm 2 :[edit]

Lấy đường vào ống nghiệm , đun nóng , đường trắng chuyển dần thành chất màu đen là than và có giọt nước ngưng trên thành ống nghiệm .

Nhận xét : khi bị đun nóng đường phân hủy thành hai chất là than và nước .

Kết luận : Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác , được gọi là hiện tượng hóa học

Tham khảo[edit]

  • SGK Hóa học 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020.