Hệ số tương quan point biserial

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hệ số tương quan point biserial là một loại tương quan chỉ ra mối quan hệ giữa một biến nhị phân và một biến liên tục.

Xem thêm[edit]

Liên kết ngoài[edit]