Hệ thống điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hệ thống điện lực[edit]

Pylon Sheung Shui.jpg

Hệ thống điện thoại[edit]

15-07-15-Campeche-Straßenszene-RalfR-WMA 0877.jpg