Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí, góc khúc xạ lớn hơn góc tới.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Vật lí 9 - tr.110