Hoán Chuyển Fourier

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hoán Chuyển Fourier , chuyển hệ từ hệ thời gian thực sang hệ số ảo

.

Thí dụ