Hoán Chuyển Laplace

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hoán Chuyển Laplace chuyển hệ từ hệ thời gian thực sang hệ số phức

.

Thí dụ