Hydrologie neerslag 1

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hydrologie. Opdracht over neerslag. Niveau M41(MBO, 4-jarig, klas1).

Nodig[edit]

  • Blikje
  • Peilbuis
  • Grondboor
  • (Grond)
  • video

Video’s tonen[edit]

1. waterkringloop

2. NAP-hoogtes en

3. grondwaterstandsmetingen.

Waterkringloop[edit]

  • Neerslag
  • Grondwater
  • Beken en rivieren
  • Zeeën en oceanen

In deze lessen kijken we naar neerslag, grondwater en beken.


Uitleg over regenval in mm of in liters per vierkante meter

Vragen[edit]

1. Hoeveel regen valt er per jaar bij jou in de wijk?

2. Hoeveel regen valt er normaal in oktober?

3. Maak een schatting hoe hoog je eigen huis ligt t.o.v. NAP.

4. Schat hoe diep het grondwater staat in de tuin bij jullie huis.

Opdrachten[edit]

1. regenval meten (eerst elke dag, vervolgens 2 keer per maand). Met

2. grondwaterstanden meten

3. bodemprofiel maken (met blanke Bisonkit en een beetje haarlak)

4. je eigen beek beschrijven: waar begint de beek, wat voor kunstwerken kom je tegen in de eerste 3 kilometer?